Homepage Weggeefhoek

Wilt U ook lid worden van de Weggeefhoek Papendrecht en Zoekhoek Papendrecht. Druk dan op het logo van de hoek waar u lid van wilt worden. U wordt dan automatisch naar de juiste hoek doorverwezen.  Alvast bedankt.

  logo      Zoekhoek Papendrecht

 

Aansprakelijkheid.
 
De beheerders van Weggeefhoek Papendrecht en Zoekhoek Papendrecht zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit en herkomst van de daar aangeboden en verkregen goederen. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor onenigheid en/of conflicten tussen de leden onderling. De beheerders hebben altijd het recht leden te weigeren, te verwijderen en/of te blokkeren, in voorkomende gevallen ook zonder opgaaf van redenen.
 
Ook zijn wij als beheerders niet aansprakelijk voor advertenties waarin (financiële) hulp wordt aanboden, (financiële) hulp wordt gevraagd en alle andere zaken die niks te maken hebben met het weggeven of vragen van goederen op de Weggeefhoek en/of Zoekhoek Papendrecht. Bij signalering van deze advertenties zullen deze direct door 1 van de beheerders verwijderd worden.
 
Leden zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte afspraken, overdracht en kwaliteit van via de Weggeefhoek Papendrecht en Zoekhoek Papendrecht geboden en verkregen goederen.
 
Ook zijn de leden ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedragingen en uitingen in de Weggeefhoek Papendrecht en Zoekhoek Papendrecht in contacten die daaruit voortvloeien. De beheerders van Weggeefhoek Papendrecht en Zoekhoek Papendrecht zijn daarom ook niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiend uit uitingen in de Weggeefhoek Papendrecht en Zoekhoek Papendrecht.
 
Wel raden wij als beheerders ten zeerste aan het uitwisselen van persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers, niet openlijk in de Weggeefhoek Papendrecht en/of Zoekhoek Papendrecht te plaatsen, maar alleen indien noodzakelijk uit te wisselen in privéberichten.